Šta je to post-COVID-19 sindrom?

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation) je novi korona virus nazvala SARS-CoV-2, a oboljenje koju uzrokuje COVID-19. Otkriven je u Kini krajem 2019. godine.

Kada pacijent i nakon preboljelog oboljenja COVID-19 ima posljedice koje mogu voditi prema ozbiljnim komplikacijama za koje je potrebno naknadno liječenje imamo post-COVID-19 sindromom. Često je prisutan i kod osoba koje su preboljele lakši oblik oboljenja. Javlja se kada pacijent nema simptome i više nije infektivan.

Simptomi sa kojima se pacijenti susreću su otežano disanje, dugotrajan ili kratkotrajan gubitak čula okusa i mirisa, umor, malaksalost, poremećaj pamćenja i koncentracije, bolovi u mišićima, glavobolje, osipi, gubitak kose, anksioznost i depresija. Simptomi koji traju preko tri sedmice predstavljaju produženi COVID-19. Ako traju duže od 90 dana radi se o hroničnom post-COVID sindromu. Obzirom da skup procesa dovodi i do poremećaja mikrocirkulacije i povećane mogućnosti stvaranja tromba postoji velika mogućnost plućne embolije ili moždanog udara.

Redovnim pregledima pacijent spriječava mogućnost nastanka novih oboljenja i komplikacija. To važi i za vrijeme nakon COVID-19. Nakon preboljenog COVID-19 za sve dobne skupine preporučuje se javljanje svom doktoru radi dodatnih pretraga.