Pandemija COVID-19: Šta znamo i šta očekujemo u 2022. ?

Pandemija COVID-19 kao katastrofalni globalni događaj promjenila je bitno život svakog čovjeka sa negativnim utjecajem na sve elemente zdravlja: socijalno, fizičko i mentalno. Farmakoterapija nije dala očekivane rezultate, kao ni preporuke SZO sa mjerama izolacije, nošenja maski i održavanja fizičke distance. Vakcinacija još nije dovela do kolektivnog imuniteta, pa je još uvijek ugrožen svaki aspekt zdravlja čovjeka. Susret čovjeka i novog virusa koji je nazvan SARS-CoV-2 dogodio se krajem 2019. Pored intenzivnog istraživanja i novih naučnih saznanja o virusu i samoj bolesti tokom prošle dvije godine pandemija COVID-19 sada bilježi rekordne podatke o broju zareženih u cijelom svijetu. U knjizi „Prirodna odbrana od bolesti COVID-19“ opisana su naučna saznanja o samom virusu i sposobnosti čovjeka za odbranu od do sada nepoznate bolesti.  

Šta smo saznali u intezivnoj borbi ljudskog roda za kontrolu nad pandemijom koja još uvijek traje?

Protekle dvije godine cijeli svijet se uključio u borbu protiv pandemije COVID-19. U početku su dominirali osjećaji neizvjesnosti, straha pa i panike u svim sferama ljudskog života. Korištena su iskustva ranijih pandemija u nedostatku odgovarajućih medikamenata i vakcine. U toj borbi izostala je globalna saradnja svih zemalja. Iako je nauka pružila dokaze i metode za kontrolu pandemije Covid-19, zbog političke i ekonomske situacije nije bilo dovoljno saradnje među zemljama različitog nivoa razvoja. Otkrivanje vakcina za Covid-19 početkom 2021. godine donijelo je veliki optimizam i “svjetlo u tunelu” u cijelom svijetu. Međutim, nije došlo do saradnje svih zemalja svijeta tako da se nije u isto vrijeme uspjela zaštititi cijela populacija, te dovesti do kolektivnog imuniteta. Neujednačeni postupci išli su na štetu zdravlja globalne populacije.

Borba sa pandemijom u svijetu ulazi u komplikovani scenarij jer se pojavljuju nove varijante virusa i novi oblici oboljenja nakon prebolovanog COVID-19 kao što su: “Long Covid” i „Postkovid stresni sindrom“. Postoji 26 vrsta vakcina protiv COVID-19 koje je odobrila barem jedna nacionalna regulatorna agencija, a još 200 drugih je u razvoju. Novi tretmani pružili su dodatne mogućnosti za sprječavanje širenja bolesti. Procenat vakcinisanih u svijetu kretao se od 7% do 80% ovisno o dohotku zemalja svijeta. Tako je virus sa novim varijantama nastavio da širi strah i paniku kako u siromašnim zemljama, tako u onim najbogatijim.

Novootkriveni lijekovi za COVID-19: Novo “svjetlo u tunelu” za 2022. godinu?

Agencije za lijekove u svijetu odobrile su primjenu novih specifičnih lijekova za COVID-19 krajem 2021. godine . Farmaceutska kompanija Pfizer izdala je lijek PAXLOVID koji je u ekspermentalnim kliničkim studijama pokazao dobar učinak kod bolesnika sa težim oblikom bolesti, a u obliku je tableta. Ranije je odobren REMDESIVIR, koji se primjenjuje u obliku injekcija u bolničkim uslovima. U ovoj novoj tekućoj godini očekivati je pojavu efikasnijih i specifičnih vakcina za mutante i djelotvornih lijekova.