Knjiga “Prirodna odbrana od bolesti COVID-19” dostupna za download

Knjiga “Prirodna odbrana od bolesti COVID-19” sada je dostupna i za besplatno preuzimanje nakon što je 2020. godine izašla u 1.000 primjeraka u fizičkom obliku. Grupa autora se nada da će sad još veći broj ljudi pročitati ovo djelo i upoznati se sa oboljenjem COVID-19 kao i sa preventivnim mjerama koje svakako uključuju zdrave stilove života, pravilnu i uravnoteženu ishranu.

“Ovo djelo je nastalo kao rezultat dugogodišnje saradnje autora na području istraživanja životnih navika i prehrane te njihovog uticaja na zdravlje ljudi. Uočivši da je vodeći svjetski problem 2020. godine pandemija COVID-19, autori su odlučili putem ovog djela opisati potencijale prirodne odbrane organizma od bolesti, koje uzrokuje virus SARS-CoV-2.


Porukama iz ove knjige nastoji se ukazati na to da se cjelokupno globalno društvo i zdravstveni sistemi moraju puno više usredotočiti na pružanje preventivnih mjera i promociju zdravih načina života. Sam naslov knjige nosi poruku da postojeći sistemi znanosti, obrazovanja, informiranja, upravljanja kao i zdravstvenih usluga trebaju biti bolje spremni odgovoriti na nastale krize, posebnopuno više raditi na njihovoj prevenciji. Pandemija COVID-19 je ukazala na to da se i najjači zdravstveni sistemi bore s visokim troškovima zdravstvene skrbi i nedostatkom medicinskog osoblja i opreme.


Glavna tema knjige je promocija zdravlja kroz prikaz već postojećih raspoloživih metoda za prirodnu odbranu organizma od virusa SARS-CoV-2. Knjiga je podijeljena na više poglavlja. Prvo poglavlje opisuje šta se događa pri kontaktu čovjeka i corona virusa SARS-CoV-2. U ovom dijelu opisuju se odbrambeni sistem čovjeka i specifičnosti imunog odgovora organskih sistema. Posebno se opisuju funkcije probavnog traktata, krvožilnog, nervnog i endokrinog sistema i njihovih potencijala u jačanju odbrane organizma.

Objašnjena su i posebna stanja, kao što je trodnoća i starosna dob te moguće implikacije izazvane SARS-CoV-2 virusom. U drugom poglavlju opisani su specifični sastojci hrane i njihov uticaj na imuni sistem. Ukazano je na značaj tri grupe sastojaka: nutrijenata, biološki aktivnih-ljekovitih komponenti i toksičnih sastojaka hrane. Osim sastojaka iz hrane, podvlači se značaj načina pripreme i konzumiranja jela, koji nose potencijalne nedostatke ali i prednosti u jačanju imunog sistema. Iz tekstova u knjizi da se zaključiti da osobe sa nepravilnom prehranom, kao i lošijim životnim navkama imaju slabiji imunološki sistem i vjerovatno su izloženi većem riziku od težih stanja bolesti uzrokovane SARS-CoV-2 virusom.

Istodobno, loše metaboličko zdravlje, uključujući pretilost, hipertenziju, dijabetes i bolesti krvožilnog sistema snažno su povezani s lošijim rezultatima u liječenju posljedica zaraze virusom, uključujući rizik od hospitalizacije i smrti.”

Autori